Proxysepetim Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

1. Şartlar

Web sitesine şu adresten erişerek https://proxysepetim.com, bu hizmet şartlarına, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere bağlı olmayı kabul ediyorsunuz ve yürürlükteki tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde yer alan materyaller yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasalarıyla korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı

Proxysepetim’in web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirme izni verilir. Bu, bir unvan devri değil, bir lisansın verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız: malzemeleri değiştirin veya kopyalayın; malzemeleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir halka açık gösterim için (ticari veya ticari olmayan) kullanın.; proxysepetim’in web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derlemeye veya tersine mühendislik yapmaya çalışın; materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli gösterimleri kaldırmak; veya malzemeleri başka bir kişiye aktarın veya malzemeleri başka bir sunucuya ”yansıtın”. Bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda bu lisans otomatik olarak sona erer ve Proxysepetim tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi veya bu lisansın sona ermesi üzerine, elinizdeki indirilen materyalleri elektronik veya basılı formatta imha etmeniz gerekir.

3. Feragatname

Proxysepetim’in web sitesindeki materyaller ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır. Proxysepetim, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder. Ayrıca, Proxysepetim, web sitesinde veya bu tür materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

4. Sınırlamalar

Proxysepetim veya tedarikçileri, Proxysepetim veya bir Proxysepetim yetkili temsilcisine bildirilmiş olsa bile, Proxysepetim’in web sitesindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (veri veya kar kaybı veya iş kesintisi nedeniyle oluşan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir durumda sorumlu tutulamaz bu tür bir hasar olasılığının sözlü veya yazılı olarak. Bazı yargı bölgeleri zımni garantiler üzerinde sınırlamalara veya dolaylı veya tesadüfi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5. Malzemelerin doğruluğu

Proxysepetim’in web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Proxysepetim, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Proxysepetim, web sitesinde yer alan materyallerde önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Ancak Proxysepetim, materyalleri güncelleme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz.

6. Bağlar

Proxysepetim, web sitesine bağlı tüm siteleri incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Proxysepetim tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı kullanıcının kendi riski altındadır.

7. Değişiklikler

Proxysepetim, web sitesi için bu hizmet şartlarını önceden haber vermeksizin istediği zaman revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartları’nın geçerli sürümüne bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz.

8. Geçerli Kanun

Bu hüküm ve koşullar Ankara yasalarına tabidir ve Ankara yasalarına uygun olarak yorumlanır ve geri alınamaz bir şekilde o Ankara veya yerdeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olursunuz.

Kişisel bilgileri yasal ve adil yollarla ve uygun olduğunda ilgili kişinin bilgisi veya rızasıyla toplayacağız. Kişisel bilgilerin toplanmasından önce veya bu sırada, bilgilerin toplanma amaçlarını belirleyeceğiz. Kişisel bilgileri, ilgili kişinin rızasını almadıkça veya yasaların gerektirdiği şekilde, yalnızca tarafımızca belirtilen amaçları yerine getirmek ve diğer yardımcı amaçlar için toplayacak ve kullanacağız. Kişisel veriler, kullanılacağı amaçlarla ilgili olmalı ve bu amaçlar için gerekli olduğu ölçüde doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır. Kişisel bilgileri, yetkisiz erişim, ifşa, kopyalama, kullanma veya değiştirmenin yanı sıra kayıp veya hırsızlığa karşı makul güvenlik önlemleri kullanarak koruyacağız. Kişisel bilgilerin yönetimi ile ilgili politikalarımız ve uygulamalarımız hakkında müşterilere kolayca bilgi sunacağız. Kişisel bilgileri yalnızca bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve korunmasını sağlamak için işimizi bu ilkelere uygun olarak yürütmeyi taahhüt ediyoruz. Proxysepetim, kendi takdirine bağlı olarak bu gizlilik politikasını zaman zaman değiştirebilir.

İLETİŞİM

BİZE BURADAN ULAŞIN

SERTİFİKALARMIZ

image-4-1
sectigo_trust_seal_lg_2x
Crozdesk-Happiest-Users-Badge-2023

Proxysepetim tüm dünya kullanıcıları için düşünüldü ve tasarlandı